ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ

20 czerwca, 2021

Osoby, które nie są zorientowane na czym polegają nasze działania i ich zakres, zapraszamy do zapoznania się z postem.
Ponieważ w mediach społecznościowych pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące naszych działań, po raz kolejny chcemy sprostować nieprawdziwe treści na nasz temat.
Działalność Inspektorów OTOZ Animals jest wyłącznie działalnością o celach niezarobkowych. Inspektor OTOZ Animals, to jednocześnie wolontariusz, a jego praca na rzecz zwierząt jest działalnością charytatywną.
Nieprawdziwe i uderzające w dobre imię naszego stowarzyszenia są podawane przez niektórych informacje, że czerpiemy z naszej działalności zyski w formie zarobku. Naszym jedynym zyskiem jest satysfakcja z pomagania zwierzętom.
Poniżej przedstawiamy Państwu zakres naszych działań.
Dowiecie się, że zadaniami statusowymi OTOZ Animals, nie jest wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Są to:

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
6. Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
7. Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
8. Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
9. Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.

Wśród naszych zadań nie ma wyłapywania i opieki nad kotami wolno bytującymi, nie ma również zadania wyłapywania i opieki nad psami z terenu całego powiatu braniewskiego.
Mimo, że nie jest to nasze zadanie, jednak zawsze przejmujemy opiekę nad kociętami, które straciły matkę oraz kotami chorymi, po wypadkach, wymagającymi natychmiastowej pomocy potrzebnej do przeżycia, którym po kosztownych zabiegach szukamy nowych domów, opłacamy również koszty utrzymania, leczenia, profilaktyki psów porzuconych na terenie Braniewa oraz zwierząt odebranych podczas interwencji OTOZ Animals, którym również szukamy nowych domów.
W tym roku, czyli w przeciągu pięciu miesięcy doprowadziliśmy do wyroku skazującego na karę roku bezwzględnego pozbawienia wolności dla osoby, która kopnęła psa. Przeprowadziliśmy 60 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, wzięliśmy udział w trzech akcjach edukacyjnych w szkołach pomimo pandemii, pomogliśmy 25 zwierzętom wrócić do swoich domów, wydaliśmy do adopcji 90% psów przebywających pod naszą opieką, złożyliśmy 3 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w Sądzie Rejonowym w Braniewie toczy się postępowanie o znęcanie się nad zwierzętami, w którym występujemy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, złożyliśmy sześć zawiadomień na policję o wykroczenie. Wszystko, to mimo pandemii i ograniczonej liczbie inspektorów.
Osoby, które nie są zorientowane w naszych działaniach i ich zakresie zapraszamy do zapoznania się z postem.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *