Dokarmiać ptaki, czy nie?

10 września, 2022

7 września poproszono nas o interwencję w Braniewie związaną z konfliktem dotyczącym dokarmiania gołębi w parku w pobliżu mostu przy boisku. 🐦

Z jednej strony karmiciel gołębi, dokarmiający ptaki zbożem, z drugiej strony właściciel nowo postawionego budynku, zarzucający karmicielom, że z ich powodu gołębie zanieczyszczają odchodami dach nowego budynku. 🏠

Zacznijmy od tego, czy dokarmianie ptaków jest legalne?

Tak. Prawo nie zabrania dokarmiania ptaków, jednak dokarmiający nie może zaśmiecać miejsc publicznych, np. balkonu, chodnika itp. Jeśli dojdzie do zaśmiecania, zgodnie z art. 145 k.w., kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.

Zapytaliśmy o to zaprzyjaźnionego z nami ornitologa, Pana Marka Bebłota – „Ja jestem generalnie za niedokarmianiem ptaków w ogóle. W zamian za to należy dbać i tworzyć nowe remizy śródpolne, które są sadzone rodzimymi krzewami jak i drzewami. Takie też miejsca są zwykle na obrzeżach miast. Dlaczego jestem przeciwny dokarmianiu? Po pierwsze różnego rodzaju karmniki, czy miejsca dokarmiania gromadzą różne ptaki, z różnych stron (te osiadłe, jak i wędrowne z północy lub północnego wschodu), jest to wręcz idealne siedlisko wirusów, bakterii czy pasożytów. Po drugie, całoroczne dokarmianie obniża sukces lęgowy ptaków.

Jeżeli chodzi o samego gołębia, to jestem również przeciwny ich dokarmianiu, bo tylko tak ograniczy się ich liczebność i dodatkowo zmniejszy ryzyko przenoszenia różnych chorób. Jednak jestem również przeciwny jakiemukolwiek zwalczaniu gołębi w miastach, zakładania kolcy itp.”

My też uważamy, że dokarmianie ptaków teraz jest niepotrzebne i przynosi więcej szkody niż pożytku. Natomiast dopuszczamy dokarmianie ptaków zimą, systematycznie, bo to ważne, odpowiednią karmą, pilnując, by nie gromadziły się wokół karmników odchody.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *