W SĄDZIE REJONOWYM W BRANIEWIE ZAPADŁ WYROK W SPRAWIE WŁAŚCICIELKI ZWIERZĄT Z TOLKOWCA
Interwencje / 2018-07-13

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok związany z interwencją inspektorów OTOZ Animals, przeprowadzoną  05 września 2016 roku. Właścicielka zwierząt z Tolkowca została uznana za winną popełnienia wykroczenia z art. 37 w oparciu o art. 9 Ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku – Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Za to wykroczenie została ukarana grzywną w wysokości 250 zł oraz obowiązkiem zapłaty  na rzecz fundacji Viva – kwoty 300 zł tytułem nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Interwencja o której mowa związana była z zawiadomieniem o porzuconych zwierzętach w miejscowości Tolkowiec. Osoba zgłaszająca twierdziła, że właściciele jednego psa i kilku kotów od około miesiąca mieszkają poza miejscem przebywania zwierząt – w tym czasie nikt nie sprawuje opieki nad nimi i zwierzęta nie otrzymują pożywienia. Niektóre koty według zgłoszenia leżały martwe na terenie posesji. Tego samego dnia Inspektorzy OTOZ Animals (wykonujący nieodpłatnie swoje obowiązki) pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zastaliśmy nieogrodzoną posesję, na której znajdował się zniszczony dom, przed którym stały połamane…