GDZIE TA DOBRA ZMIANA DLA ZWIERZĄT?
Akcje / 30 lipca, 2018

Kochani, los zwierząt w naszych rękach. Obiecano nam poprawę losu krzywdzonych zwierząt, tym czasem zanosi się na to, że posłowie postanowili je jeszcze bardziej skrzywdzić. Już 13 września widzimy się w Warszawie, aby wyrazić sprzeciw wobec niedotrzymania przez władze obietnic dotyczących zakazu hodowli futerkowych, zakazu uboju rytualnego oraz zakazu występów zwierząt w cyrkach. BĄDŹCIE Z NAMI ! 13 września organizujemy wyjazd z Braniewa do Warszawy. Nie poniesiecie żadnych kosztów. BĄDŹCIE Z NAMI ! https://www.facebook.com/hashtag/gdzietadobrazmianadlazwierz%C4%85t?source=feed_text więcej informacji na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1754865257883938/