CZY WÓJT GMINY BRANIEWO, TOMASZ SIELICKI NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI?
Uncategorized / 2018-07-31

Dzisiaj skontaktowały się z nami osoby z terenu Gminy Braniewo. Poproszono nas o pomoc w leczeniu i w przyszłości sterylizacji młodej kotki znalezionej na terenie tej Gminy. Osoby te poinformowały nas również, o małym kociątku zgłoszonym rok wcześniej do UG Braniewo, które miało zostać wykastrowane na koszt Gminy. Do tej pory tego nie zrobiono. Powód? Brak funduszy przeznaczonych na ten cel. To nie pierwsze takie zgłoszenie. Przynajmniej raz w tygodniu zgłaszają się do nas osoby z terenu Gminy której wójtem jest Tomasz Sielicki, proszące nas o pomoc w sterylizacji, kastracji lub leczeniu kotów wolno żyjących. Proszą o pomoc nas bo w gminie dostają odpowiedź odmowną. Za każdym razem osoby te odchodzą z UG z kwitkiem, gdy proszą o dofinansowanie, na które Gmina Braniewo musi mieć przecież przeznaczone środki. Uchwalony „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Braniewo w 2018 roku” ma za zadanie zmniejszanie populacji bezdomnych kotów stosując sterylizację lub kastrację. Dokładnie jest to § 2 programu. Mało tego w § 5 punkt 2 tego programu, jako formę wsparcia osób fizycznych Gmina zobowiązuje się do finansowania doraźnej opieki nad kotami wolno żyjącymi sprawowanej przez opiekunów społecznych (np. kosztów leczenia, zakupu karmy, usypiania ślepych miotów, sterylizacji…