WIELKIE WSPARCIE PORZUCONYCH ZWIERZĄT PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W BRANIEWIE
Uncategorized / 2019-01-01

Żadne słowa nie wyrażą naszej ogromnej wdzięczności i wzruszenia jakie ogarnęło nas, gdy skontaktowała się z nami Pani Justyna Bendryn – Nagórko, przekazując wspaniałą wiadomość o organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Braniewie zbiórce karmy dla zwierząt przebywających pod naszą opieką. Koordynatorem zbiorki była właśnie Pani Justyna. Pedagodzy i ludzie dobrej woli kupowali dla skrzywdzonych przez ludzi zwierząt karmę, zabawki, koce, leżanki, które dostarczali do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wczoraj, w prezencie świąteczno-noworocznym, pracownicy Poradni dostarczyli karmę do nas. Kochani, tak jak pisaliśmy na wstępie, słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za Państwa zaangażowanie, dobre serca i pomoc. Dzięki Takim ludziom, jak Wy, wiemy, że nie jesteśmy na tym świecie sami. Dzięki takim ludziom jak Wy, wierzymy w dobro człowieka. Dziękujemy z całego serca!