Podsumowanie działań OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie w roku 2018
Uncategorized / 2019-01-08

1. Ilość przeprowadzonych interwencji: 2282. Zwierzęta odebrane podczas interwencji : 5 psów 3. 49 adopcji w tym: 18 psów, 30 kotów i jeden królik. 4. Ilość złożonych zawiadomień o popełnionych przestępstwach: 195. 3 wyroki skazujące za znęcanie się nad zwierzętami6. Odnaleźliśmy 45 zaginionych psów, które wróciły do swoich domów1. W roku 2018 nasi inspektorzy przeprowadzili 228 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, to o 47 interwencji więcej niż w roku 2017. Interwencje związane były z niehumanitarnym traktowaniem psów, rannych i chorych kotów wolno żyjących, zaniedbanych koni i krów. Interwencje związane były również z dzikimi zwierzętami jak: ranne i osłabione bociany, łabędzie, gołębie, wróble, jastrzębie, jerzyki, dzięcioł, lis, nietoperze, królik, zając, sarna, kuna i jenot.2. Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 5 psów, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli;3. W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 19 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami 4. Dzięki naszym interwencjom w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadły 3 wyroki skazujące za znęcanie się nad zwierzętami. 5. Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach.6. Przeprowadziliśmy akcje „ Przynieś Prezent Mikołajkowy”, „Spacer na cztery łapy”, „Akcja Karp”.7. Wzięliśmy udział w demonstracji w Warszawie „Gdzie…