W BRANIEWSKIM URZĘDZIE MIASTA ZLIKWIDOWANO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA – MOGĄ WAS SPOTKAĆ UTRUDNIENIA CZY, MA TO JAKIŚ ZWIĄZEK Z POMYSŁEM REAKTYWACJI W BRANIEWIE STRAŻY MIEJSKIEJ?
Uncategorized / 2019-05-10

Szanowni Państwo, od tego miesiąca w braniewskim Urzędzie Miasta nie ma Wydziału Ochrony Środowiska. Wydział zajmujący się m.in. problemem zwierząt porzuconych na terenie miasta oraz kotów wolno żyjących z dniem 1 maja 2019 roku przestał istnieć.W wydziale pracowały trzy osoby. Samymi zwierzętami zajmowało się dwóch pracowników. Jeśli jedna osoba była chora lub na urlopie, to zawsze do Państwa dyspozycji był drugi pracownik. W tej chwili po likwidacji Wydziału Ochrony Środowiska pozostała do Państwa dyspozycji wyłącznie jedna osoba. Jeśli będzie ona na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie, nikt z Państwa nie otrzyma pomocy w Urzędzie. Decyzja pani skarbnik o likwidacji Wydziału Ochrony Środowiska, zaaprobowana przez Burmistrza Braniewa spowodowana była koniecznością rzekomych oszczędności.Jak to się wobec tego ma do interpelacji jednego z Radnych, dotyczącej poddania pod dyskusję społeczną przywrócenia Straży Miejskiej?Nie nam oceniać, czy Straż Miejska jest potrzebna w Braniewie, czy też nie, jednak argumenty użyte w interpelacji, mające związek z problemem bezpańskich zwierząt na terenie Braniewa i rolą, jaką w rozwiązywaniu tego problemu odegrała niegdyś Straż Miejska, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Od 10 lat istnienia w Braniewie Inspektoratu OTOZ Animals, Straż Miejska ani razu nie brała udziału w interwencji dotyczącej porzuconych zwierząt, zwierząt niehumanitarnie traktowanych, lub też zwierząt dzikich.Wszystkie zgłoszenia dotyczące zwierząt wałęsających…