Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Braniewie
Uncategorized / 26 września, 2019

6 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok w sprawie właściciela suczki z Powiatu Braniewskiego. Oskarżonego uznano za winnego znęcania się nad suczką w ten sposób, że świadomie zadawał jej ból i cierpienie, przy czym narażał ją jednocześnie na utratę życia i zdrowia, w ten sposób, że co najmniej dwukrotnie rzucał nią do stawu, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach znacznie ograniczonej poczytalności i za to ukarano go karą 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, zobowiązano go w okresie odbywania kary do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, orzeczono przepadek suczki należącej do niego, orzeczono tytułem środka karnego zakaz posiadania przez niego wszelkich zwierząt przez okres 15 lat, orzeczono wobec niego nawiązkę w wysokości 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.