WYROK NAKAZOWY SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE
Interwencje / 2019-12-03

W dniu 25 listopada 2019 r. zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Braniewie, na posiedzeniu sprawy karnej przeciwko właścicielowi suczki Sonii ze zdjęć, mieszkańcowi Gminy Lelkowo.Mężczyznę uznano za winnego znęcania się nad suczką i skazano go na karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Orzeczono przepadek suczki Sonii.Orzeczono od oskarżonego nawiązkę w kwocie 1000 zł na rzecz OTOZ Animals w Braniewie.Suczka Sonia ma już nowy dom