POSŁOWIE PRZEGŁOSOWALI NOWĄ USTAWĘ UDERZAJĄCĄ W PRZECIWNIKÓW POLOWAŃ 😡 KIEDY TO SIĘ SKOŃCZY? STOP DLA ZABIJANIA DZIKICH ZWIERZĄT DLA PRZYJEMNOŚCI!
Uncategorized / 2019-12-22

Według ustawy:1. osobom, którym zarzuci się utrudnianie polowań grozi kara do roku więzienia, podczas gdy myśliwy niezachowujący zasad bioasekuracji, może spodziewać się jedynie kary grzywny,2. wprowadza możliwość polowań z tłumikiem, co stanowi ogromne zagrożenie dla osób postronnych, przebywających na terenie polowania,3. uniemożliwia wyłączenie prywatnych gruntów z polowań,4. wprowadza możliwość zaangażowania wojska, policji lub straży granicznej w ochronę polowańBrakuje nam słów, by skomentować tę ustawę. Brakuje słów, by skomentować zachowanie posłów.Kierując się zasadą, że zamiast posłów, warto słuchać, mądrych i wykształconych ludzi, zdecydowaliśmy się przytoczyć cytat profesora zwyczajnego doktora hab. nauk prawnych Jarosława Warylewskiego na temat polowań :„Myślistwo i łowiectwo faktycznie kiedyś istniało i miało rację bytu. Dzisiaj Polski Związek Łowiecki i myśliwi to mordercy zwierząt z motywów najczęściej rekreacyjnych. Dla własnej przyjemności i satysfakcji zabijają zwierzęta. Wszystkie argumenty o planowej regulacji populacji, o odstrzale osobników chorych, etc., są fałszywe, co jest oczywiste dla każdego, kto zadał sobie trochę trudu by zaznajomić się z wiedzą na ten temat. Większość społeczeństwa żyje w miastach i widok przerażonego małego (młodego) liska, zająca, czy sarny, a także ich piękno – to czysta abstrakcja sprzyjająca obojętności wobec morderców z PZŁ. Miarą człowieczeństwa jest również stosunek do zwierząt, które jak człowiek czuja i chcą żyć. Pozwólmy…

GORĄCE PODZIĘKOWANIA DLA SKLEPU NETTO W BRANIEWIE I JEGO KLIENTÓW 😘
Uncategorized / 2019-12-22

W braniewskim sklepie NETTO stale organizowana jest zbiórka karmy dla zwierząt. Zebraną karmę sklep przekazuje zwierzętom przebywającym pod opieką braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals.W piątek, 20 grudnia odebraliśmy 69,8 kg karmy dla zwierząt, w tym dla psów 31,98 kg karmy mokrej, 24,5 kg karmy suchej oraz 5 opakowań przysmaków, natomiast dla kotów 8,27 kg karmy mokrej, 5,05 kg karmy suchej.Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zwierzęta przebywające pod opieką OTOZ Animals, kupując karmę i wkładając ja do oznakowanego wózka. 😘W imieniu naszych podopiecznych, składamy Państwu serdeczne podziękowania. 😘