DZIESIĘCIOLECIE OTOZ ANIMALS INSPEKTORAT W BRANIEWIE 😊
Uncategorized / 6 stycznia, 2020

21 grudnia 2019 roku minęło 10 lat, od utworzenia braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals. W Braniewie do tej pory nie było organizacji ratującej zwierzęta, a w wielu miejscach w naszych okolicach dochodziło do aktów wyjątkowego okrucieństwa wobec zwierząt. Jednym z takich miejsc było gospodarstwo w Cielętniku na terenie Gminy Braniewo, którego właścicielem był obywatel Niemiec, który bezkarnie przez wiele lat katował zwierzęta gospodarskie oraz psy. Trzeba było położyć temu kres. Udało się. Tak, jak udało się ukrócić cierpienia setek innych zwierząt w czasie tych dziesięciu lat.Przez 10 lat:1. przeprowadziliśmy 1901 interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami,2. podczas interwencji odebraliśmy 208 psów, 9 kotów, 33 konie, 15 krów, 1 kozę,3. wydaliśmy do adopcji 715 zwierząt, mimo, że nie mamy schroniska finansowanego przez gminy,4. złożyliśmy na policję 137 zawiadomień dotyczących znęcania się nad zwierzętami,5. doprowadziliśmy do 61 wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami,6. pomogliśmy wrócić do domów 580 zaginionym zwierzętom.To wszystko zrobiliśmy w ramach wolontariatu, ponieważ inspektorzy OTOZ Animals, to osoby, które za swą działalność nie pobierają opłaty. Naszą jedyną nagrodą jest radość za uratowanie kolejnego zwierzaka.Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego…