WYROK NAKAZOWY SĄDU REJONOWEGO W BRANIEWIE ZA POPEŁNIONE WYKROCZENIA

30 maja, 2019

16 kwietnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie na posiedzeniu bez udziału stron zapadł wyrok w postępowaniu nakazowym.

Właścicielkę psa o imieniu Misiek, mieszkankę gminy Lelkowo uznano winną tego, że nie dokonała ochronnego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie (art.85 ust. 1 a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt), winną niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu swojego psa, czym naraziła zwierzę na utratę zdrowia w wyniku zdarzenia drogowego ( art. 77 k.w.), winną uchylania się od obowiązku zapewnienia swojemu psu pomieszczenia chroniącego go przed zimnem i opadami atmosferycznymi oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody (art. 37 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) i za to wymierzono jej karę grzywny w wysokości 500 zł,  orzeczono także wobec niej nawiązkę w wysokości 300 zł na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *