SMUTNA WIADOMOŚĆ Z BRANIEWA DLA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT 😞

2019-08-22

24 maja 2019 roku Burmistrz Braniewa uchylił zarządzenie w w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 😞 
Taki zakaz obowiązywał w naszym mieście od 2016 roku, odpowiednie zarządzenie wydała ówczesna burmistrz pani Monika Trzcińska. Byliśmy pierwszym miastem na Warmii, które dołączyło do chlubnego grona innych miast, wprowadzających zakaz występów cyrków z udziałem zwierząt. 
Dzisiaj udało nam się porozmawiać z Panią Anną Kapusto Zastępcą Burmistrza. Dowiedzieliśmy się, że pod koniec maja tego roku, jeden z objazdowych cyrków z udziałem zwierząt zwrócił się do UM z prośbą o wydanie zgody na występy na terenie miejskim, a dokładnie na Placu Strażackim. Mimo uchylonego zakazu, zgody takiej jednak miasto nie wydało.
Jutro dostarczymy do UM pismo z zapytaniem o powody decyzji Pana Burmistrza. Odpowiedź przedstawimy Państwu.
Poniżej przedstawiamy List Otwarty do Burmistrza Miasta Braniewa:
„Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza Braniewa o udostępnienie informacji publicznej zarządzenia nr 96/2019 z dnia 24.05.2019 r. oraz o wyjaśnienie z jakiego powodu Burmistrz Braniewa podjął decyzję o uchyleniu zarządzenia w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Prosimy o odpowiedź, dlaczego burmistrz daje pozwolenie na organizowanie w naszym mieście niehumanitarnych spektakli cyrkowych, opierających się na cierpieniu zwierząt. Uważamy moralnym obowiązkiem każdego z nas jest dopilnowanie, aby kultura Braniewa była wolna od zwyczaju zabawy i rozrywki kosztem zmuszanych do nienaturalnych zachowań zwierząt.
Cyrki są prowadzone nie z miłości do zwierząt, ale z chęci zysku, który jest osiągany ich kosztem. Zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich klimacie, oderwane od stada i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach lub niewielkich wybiegach , które opuszczają na czas występów. Co więcej, zwierzęta są nieustannie przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem dodatkowego nieustającego stresu. Standardową techniką szkolenia zwierząt jest stosowanie kar cielesnych – nikt bowiem nie zmusiłby żadnego z nich, aby wykonywało sztuczki, które nie mają nic wspólnego z ich naturalnymi zachowaniami. Zwierzęta są silne, więc do ich kontroli wykorzystuje się środki pełne przemocy psychicznej i fizycznej oraz leki uspokajające. Ponieważ tresura odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jej przebiegu pozostaje w większości nieznana widzom. Widok kręcącego się w klatce jak w hipnotycznym transie, czy kiwającego się godzinami zwierzęcia świadczy o chorobach psychicznych spowodowanych brakiem odpowiedniej przestrzeni i możliwości ruchu, a jest to zjawisko niestety nagminne.
Uważamy, ze cyrk z udziałem zwierząt pozbawiony jest walorów edukacyjnych, a co więcej, uczy on dzieci przedmiotowego stosunku do zwierząt, potencjalne szkodliwego dla rozwoju dzieci, co potwierdził Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w marcu 2015 roku. Pod płaszczykiem edukacji pokazuje się dzieciom zwierzęta zniewolone, zachowujące się wbrew własnej naturze, złamane psychicznie, ośmieszone.
W trosce o dobro zwierząt, a także o odpowiednie wychowanie dzieci, które będą w przyszłości decydować o rozwoju naszego społeczeństwa, prosimy o odpowiedź, dlaczego uchylił Pan prawny zakaz udostępniania terenów Miasta Braniewa na organizację przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Wprowadzając swą decyzję dał Pan poparcie dla przedmiotowego traktowania zwierząt, barbarzyńskich metod ich tresury i wykształcania już w najmłodszych dzieciach braku szacunku do żywych stworzeń i lekceważącego stosunku do ich potrzeb naturalnych.
Do tej pory Braniewo wzorem wielu innych miast w Polsce (Wrocławia, Łodzi, Poznania, Warszawy i wielu innych), było kolejnym miastem wolnym od cyrków wykorzystujących zwierzęta i promującym humanitarne formy rozrywki.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *