ARGUMENTY PRZYWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA BRANIEWA W PIŚMIE UZNAJEMY ZA DALECE NIEUZASADNIONE

5 września, 2019

Szanowni Państwo,
24 maja 2019 roku Burmistrz Braniewa Pan Tomasz Sielicki uchylił zarządzenie w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Taki zakaz obowiązywał w naszym mieście od 2016 roku, odpowiednie zarządzenie wydała ówczesna Burmistrz Pani Monika Trzcińska.
Wystosowaliśmy więc pismo do Burmistrza Pana Tomasza Sielickiego z prośbą o wyjaśnienie powodów swej decyzji.
W odpowiedzi na nasze pismo Burmistrz Braniewa przytacza szereg nieuzasadnionych argumentów.
Pragniemy zauważyć, że co do ważności i mocy prawnej zarządzenia Burmistrz Moniki Trzcińskiej wypowiedział się już sam Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26.05.2017, sygn. akt I OSK 890/17 w którym utrzymał te zarządzenie w mocy. Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki nie posiada kompetencji do kwestionowania tego postanowienia, a tym samym argumenty podniesione w piśmie, a dotyczące rzekomej niekonstytucyjności zarządzenia i ograniczania swobody gospodarczej, są dalece chybione. Duże zdziwienie budzi również powołanie się przez Burmistrza Pana Tomasza Sielickiego na wyroki w innych sprawach (które nie mają bezpośredniego zastosowania do uchylonego zarządzenia poprzedniego burmistrza Braniewa), podczas gdy w sprawie dotyczącej tego zarządzenia zapadło już prawomocne orzeczenie. W rezultacie, argumenty przywołane przez Burmistrza w piśmie uznajemy za dalece nieuzasadnione.
Udostępniamy jednocześnie kserokopię odpowiedzi jaką w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Burmistrza Pana Tomasza Sielickiego.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *