Podsumowanie roku 2020

2021-01-07

Podsumowanie działań OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie w roku 2020

Mimo pandemii i związanych z tym utrudnień i zagrożeń nie zrezygnowaliśmy z ratowania zwierząt. Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie naszych działań.

1. Ilość przeprowadzonych interwencji: 176 interwencji

2. Zwierzęta odebrane podczas interwencji: 6 psy

3. 31 adopcji w tym: 14 psów, 17 kotów

4. Ilość złożonych zawiadomień o popełnionych przestępstwach: trzy

5. 1 wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami

6. Odnaleźliśmy 29 zaginionych zwierząt, które po zabezpieczeniu wróciły do swoich domów w tym 27 psów i 2 koty

1. W roku 2020, mimo panującej pandemii nasz Inspektorat przeprowadził 176 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Interwencje związane były z porzuconymi psami, rannymi lub chorymi zwierzętami wymagającymi natychmiastowej pomocy, zwierzętami trzymanymi w niehumanitarnych warunkach, nad którymi właściciele się znęcali, rannymi i chorymi dzikimi ptakami (szczygieł, bażant, jastrząb, sowy, żuraw, bociany, kawki, jaskółki, kaczki, gołębie), rannymi dzikimi zwierzętami (młode koziołki, sarny, zając), tworzeniem nielegalnych nęcisk przez myśliwych, zwierzętami gospodarskimi trzymanymi w nieodpowiednich warunkach.

2. Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 6 psów, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli.

3. W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami

4. Dzięki naszym interwencjom w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł 1 wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami.

5. Przeprowadziliśmy akcje sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z ul-9Maja i wypuszczenie na wolność po zagojeniu ran, w marcu z powodu pandemii organizowaliśmy pomoc ludziom starszym polegającą na wyprowadzaniu psów, spotkaliśmy się z dziennikarką Polsat News, przy nagraniu materiału do Wiadomości o martwych gołębiach w niecce Amfiteatru w Braniewie.

6. Pokryliśmy koszty: badań RTG kotów i psów, leczenia stanów zapalnych stawów, środków przeciw kleszczom i pchłom, leczenia zapalenia uszu i gruczołów przyodbytowych, odrobaczeń, kastracji i sterylizacji kotów i psów, leczenia kulawizn, grzybicy, szczepień przeciw chorobom kotów i psów, zabiegu osteosyntezy gwoździowej kotów, opatrunków usztywniajacych kości kotów, czyszczenia uszu kotów, uraz błony śluzowej jamy ustnej, zdjęcia opatrunków usztywniających, zabiegów wyjęcia gwoździa śródszpikowego kości kotów.

7. Mimo, że nie posiadamy schroniska, udało nam się znaleźć nowe domy dla 31 zwierząt, w tym dla 14 psów, 17 kotów

8. Pomogliśmy wrócić do swoich domów 29 zaginionym zwierzętom, w tym 27 psom i 2 kotom.

Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *