CZY WÓJT GMINY BRANIEWO, TOMASZ SIELICKI NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI?

31 lipca, 2018

Dzisiaj skontaktowały się z nami osoby z terenu Gminy Braniewo. Poproszono nas o pomoc w leczeniu i w przyszłości sterylizacji młodej kotki znalezionej na terenie tej Gminy. Osoby te poinformowały nas również, o małym kociątku zgłoszonym rok wcześniej do UG Braniewo, które miało zostać wykastrowane na koszt Gminy. Do tej pory tego nie zrobiono. Powód? Brak funduszy przeznaczonych na ten cel.
To nie pierwsze takie zgłoszenie. Przynajmniej raz w tygodniu zgłaszają się do nas osoby z terenu Gminy której wójtem jest Tomasz Sielicki, proszące nas o pomoc w sterylizacji, kastracji lub leczeniu kotów wolno żyjących. Proszą o pomoc nas bo w gminie dostają odpowiedź odmowną. Za każdym razem osoby te odchodzą z UG z kwitkiem, gdy proszą o dofinansowanie, na które Gmina Braniewo musi mieć przecież przeznaczone środki.
Uchwalony „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Braniewo w 2018 roku” ma za zadanie zmniejszanie populacji bezdomnych kotów stosując sterylizację lub kastrację. Dokładnie jest to § 2 programu.
Mało tego w § 5 punkt 2 tego programu, jako formę wsparcia osób fizycznych Gmina zobowiązuje się do finansowania doraźnej opieki nad kotami wolno żyjącymi sprawowanej przez opiekunów społecznych (np. kosztów leczenia, zakupu karmy, usypiania ślepych miotów, sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów).
Na sterylizację, kastrację Gmina przeznaczyła 1500 zł, na leczenie zwierząt 1300 zł, zakup karmy, bud 1500 zł.
Na co w takim razie tak naprawdę Gmina przeznacza środki, które miały służyć zapobieganiu bezdomności zwierząt? Bo chyba nie na wyznaczone w programie zadania, skoro mieszkańcy gminy, to nas proszą za każdym razem o pomoc. To OTOZ Animals niedawno przekazało budę kobiecie, która przygarnęła porzuconą suczkę w Rydzówce na terenie Gminy Braniewo, bo Gmina odmówiła jej pomocy. To OTOZ Animals pokrywa koszty leczenia, zakupu mleka dla kociąt, koszty zabiegów sterylizacji i kastracji kotów z Lipowiny, Szylen, Rudłowa, Rogit itd., bo UG w Braniewie odmawia wywiązania się ze swojego obowiązku.
Ile zabiegów leczenia, kastracji lub sterylizacji kotów wolno żyjących w tym roku było sfinansowanych na koszt Gminy Braniewo? Jaką ilość karmy dla kotów wolno żyjących zakupiła Gmina Braniewo w celu przekazania jej zarejestrowanym w UG karmicielom kotów? Ilu takich karmicieli Gmina zarejestrowała? Czy oni również odsyłani są z kwitkiem?
A może urzędnicy i radni wójta powinni się skonsultować z urzędnikami i radnymi z Urzędu Miasta w Braniewie, którego Burmistrzem jest Pani Monika Trzcińska?
Może to oni nauczą ich, jak dbać o zwierzęta i jak rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków?

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *