Jak to jest, że w dziwnych okolicznościach przepadają zwierzęta które kiedyś żyły sobie spokojnie w byłym ZOO w Braniewie i nikt z osób odpowiedzialnych za ich los, do tej pory nie został pociągnięty do odpowiedzialności?

2022-11-19

W Braniewie nic nie funkcjonuje prawidłowo. 😡

Gdyby funkcjonowało prawidłowo, nie musielibyśmy składać zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za sprzedaż zwierząt z byłego ZOO 😡

Na początek taka dygresja.

Gdyby dyrektor ZOO w Gdańsku sprzedał wszystkie zwierzęta i nie wiadomo by było, co się z nimi stało, to byłaby afera na całą Polskę, a prokuratura zajęłaby się tym z urzędu sama. Dokładnie to samo zrobił dyrektor ZOO w Braniewie, tylko na mniejszą skalę. I zdaniem burmistrza Braniewa nic się nie stało. 😡

Jak to jest, że w dziwnych okolicznościach przepadają zwierzęta które kiedyś żyły sobie spokojnie w byłym ZOO w Braniewie i nikt z osób odpowiedzialnych za ich los, do tej pory nie został pociągnięty do odpowiedzialności?

Jak to jest, że dyrektor ZGK, Andrzej Karpiński, zanim pozbył się 2 kucy Kajko i Kokosza, 1 lamy, 5 kóz, 1 bażanta, 2 perliczek z młodymi, nie zweryfikował w jakich warunkach zwierzęta będą przetrzymywane?

Dlaczego dyrektor ZGK nie poszukał nabywców wśród innych ogrodów zoologicznych?

Dlaczego dyrektor ZGK nie sprawdził celu dla jakiego pan W.C. kupił zwierzęta?

Pan W.C. do tej pory nie ujawnił gdzie są zwierzęta z byłego ZOO, sądzimy, że zwierzęta zostały zabite w sposób niehumanitarny. 😡

Gdyby zostały zabite w ubojni lub znajdowały się w innym miejscu niż to, które zawarł w umowie, to ujawniłby te okoliczności. W międzyczasie pan W.C został skazany za znęcanie się nad zwierzętami z art. 35 ustawy o Ochronie zwierząt. 😡

Dlaczego przed sprzedażą zwierząt z byłego ZOO, dyrektor ZGK Andrzej Karpiński, ani żadna z osób zajmujących się ich sprzedażą nie zweryfikowali jak kupujący traktuje swoje zwierzęta?

Pan W.C został skazany za znęcanie się nad zwierzętami z art. 35 ustawy o Ochronie zwierząt. (Sąd Rejonowy w Ostródzie).

Dlaczego przed sprzedażą zwierząt z byłego ZOO ich wyceną zajmował się rzeczoznawca d.s. nieruchomości, dlaczego pan Andrzej Karpiński nie zweryfikował jakiej specjalizacji jest rzeczoznawca?

Dlaczego procedurą sprzedaży zwierząt zajmował się pracownik zatrudniony w ZGK na stanowisku majstra d.s. technicznych? Nie posiadający stosownych kwalifikacji do zajmowania się sprzedażą zwierząt.

Dlaczego burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki do tej pory nie pociągnął do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za te zaniedbania? Mało tego Pan Burmistrz Braniewa nie widzi nic złego w postępowaniu swoich pracowników 🤮

Gdyby w Braniewie wszystko funkcjonowało prawidłowo, nie musielibyśmy zawiadamiać Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora ZGK oraz burmistrza Braniewa polegającego na niedopełnieniu obowiązku. 😡

Prokuratura w Ostródzie, gdzie skierowano zawiadomienie umorzyła postępowanie, w związku z tym OTOZ Animals złożyło wniosek do Prokuratury Okręgowej w Elblągu o podjęcie zawieszonego postępowania.

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to burmistrz Braniewa mianował Andrzeja Karpińskiego na stanowisku Dyrektora ZGK? Jeśli tak, to w naszych oczach jest to nepotyzm. 😡

Będziemy Was informować o tym, co dalej będzie się działo w tej sprawie.

Poniżej link do audycji Radia Olsztyn Śliska Sprawa z której możecie dowiedzieć się więcej na ten temat.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *