Czy zadaniem policji jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie? Nie!

2023-03-18

Niektóre gminy z naszego powiatu przerzucają na policję swoje zadania.

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Od 2012 roku wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek co roku opracowywać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na swoich terenach.

Jak to wygląda w powiecie braniewskim?

Jedyną gminą, która zapewnia zabezpieczenie i opiekę nad wałęsającymi się psami przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia jest Gmina Miasta Braniewa.

Oznacza to, że poza godzinami pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie, którego statutowym celem jest między innymi wyłapywanie wałęsających się zwierząt na terenie miasta, wyznaczani są dyżurujący pracownicy. Tak więc, jeśli wieczorem lub podczas weekendu w Braniewie pokaże się porzucony pies, to pełniący dyżur pracownicy ZGK zajmą się jego wyłapaniem.

Tu nasz ukłon w stronę obecnej Pani dyrektor ZGK oraz kierownika wydziału inwestycji i promocji UM, bo to z ich inicjatywy powstały takie dyżury.

A jak to wygląda na terenie pozostałych gmin?

Frombork– poza godzinami pracy urzędu, odsyła się zgłaszających pod nr tel. Posterunku Policji we Fromborku (który nie prowadzi codziennie dyżurów nocnych i wieczornych, ale to już szczegół).

Pieniężno – całkowita porażka, oni w tym roku nie opracowali prawidłowo w ogóle programu, pisaliśmy o tym jakiś czas temu.

Gmina Braniewo – podobnie, jak Frombork, poza godzinami pracy urzędu odsyła się zgłaszających pod nr tel. policji.

Płoskinia – odsyła na numer alarmowy, nie podając numeru, domyślamy się, że chodzi o numer 112.

Lelkowo – do tej pory nie przysłało nam programu, czekamy z nadzieją, że dowiemy się jaki program na ten rok przygotowała gmina Lelkowo.

Wilczęta – do tej pory nie przysłały nam programu, czekamy również z nadzieją, że dowiemy się jaki program na ten rok przygotowała gmina Wilczęta.

Dwa dni temu, w niedzielę skontaktowała się z nami policja, prosząc o kontakt do osoby odbierającej zgłoszenia z UG Braniewo, ponieważ na terenie tej gminy, a konkretnie w Woli Lipowskiej biegał agresywny pies. Nie posiadaliśmy takiego numeru, mogliśmy jedynie próbować skontaktować się z wójtem, który nie odbierał od nas telefonu.

Wniosek?

Gminy, które podają, aby poza godzinami pracy urzędu, kontaktować się z policją, tak naprawdę nie wywiązują się ze swojego zadania.

To nie policja ma za zadanie biegać za wałęsającym się psem, by go wyłapać. Policja może skontaktować się jedynie z wyznaczonym pracownikiem danej gminy. Jednak okazuje się, że nie może tego zrobić, bo gminy albo nie opracowały należycie programu (Pieniężno), albo nie mają wyznaczonego do tego celu pracownika.

Wygląda to niestety niedobrze.

A przecież zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin, a nie do policji.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *