PRAWOMOCNY WYROK ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM

22 listopada, 2018

30 października 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie II Wydział Karny zapadł wyrok w sprawie przeciwko mężczyźnie, oskarżonemu o to, że od 15 maja 2018 roku do 13 sierpnia 2018 r. w miejscowości położonej na terenie Gminy Braniewo, znęcał się nad należącym do niego psem, w ten sposób, że porzucił go bez zapewnienia mu opieki, w niewłaściwych warunkach bytowania oraz rażącego niechlujstwa, tj. nie zapewniając mu dostępu do świeżej wody i pokarmu.
Mężczyznę uznano za winnego i skazano go na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
Sąd orzekł przepadek psa należącego do mężczyzny.
Sąd orzekł wobec mężczyzny nawiązkę w wysokości 1000 zł. na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *