Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie lekceważy nas, lekceważy ustawę o ochronie zwierząt, lekceważy swoje obowiązki
Uncategorized / 2023-02-05

Bo jak nazwać to, co zrobił Urząd Miasta w Pieniężnie, a burmistrz Pieniężna zaakceptował i podpisał? Każda gmina, co roku ma obowiązek opracować aktualny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. W programie gmina musi wskazać schronisko dla zwierząt, w którym zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt, wskazać lecznicę weterynaryjną, w której zapewnia całodobową opiekę, wskazać podmiot upoważniony do wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu gminy, wskazać gospodarstwo rolne, z którym gmina ma podpisaną umowę na przekazywanie zwierząt gospodarskich. Do programu gminy dołączają wzór deklaracji opiekuna społecznego zwierząt, na podstawie którego, wydawana jest karma dla kotów wolno żyjących, wzór wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/leczenia bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów, oraz wzór potwierdzenia wykonania zabiegu kastracji/ leczenia lub uśpienia bezdomnych kotów dostarczany przez lekarza weterynarii. Tak powinien mniej więcej wyglądać prawidłowo sporządzony program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. A co zrobiła gmina Pieniężno? Przysłała do nas program, w którym posługuje się ogólnikami, na zasadzie kopiuj – wklej z paru punktów Ustawy o ochronie zwierząt. To działanie bezsensowne, gdyż ogólne stwierdzenia dotyczące programu zawiera już sama Ustawa, a program opracowany przez gminy ma mieć charakter wykonawczy, dostosowany do konkretnych okoliczności i warunków gminy Pieniężno w każdym kolejnym…