PRZEWLEKŁE PROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZEZ BURMISTRZA BRANIEWA
Uncategorized / 4 marca, 2020

Pół roku.Tak długo czekamy na rozpoznanie wniesionego w dniu 26 września 2019 roku wniosku do Burmistrza Braniewa o czasowe odebranie właścicielce suczki ze zdjęcia. Burmistrz powinien załatwić niniejszą sprawę dnia 28 października 2019.Tymczasem do tej pory nasz wniosek nie został rozpoznany.W dniu dzisiejszym OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie przekazało do UM w Braniewie pismo z ponagleniem Burmistrza Braniewa do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej, tj. wniosku o czasowe odebranie zwierząt.Wnieśliśmy również o zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie, o wskazanie, że organ prowadzący postępowanie tj. Burmistrz Braniewa dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, o zobowiązanie organu, czyli Burmistrza Braniewa do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, od dnia uwzględnienia niniejszego ponaglenia, oraz o podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.