Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie lekceważy nas, lekceważy ustawę o ochronie zwierząt, lekceważy swoje obowiązki
Uncategorized / 2023-02-05

Bo jak nazwać to, co zrobił Urząd Miasta w Pieniężnie, a burmistrz Pieniężna zaakceptował i podpisał? Każda gmina, co roku ma obowiązek opracować aktualny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. W programie gmina musi wskazać schronisko dla zwierząt, w którym zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt, wskazać lecznicę weterynaryjną, w której zapewnia całodobową opiekę, wskazać podmiot upoważniony do wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu gminy, wskazać gospodarstwo rolne, z którym gmina ma podpisaną umowę na przekazywanie zwierząt gospodarskich. Do programu gminy dołączają wzór deklaracji opiekuna społecznego zwierząt, na podstawie którego, wydawana jest karma dla kotów wolno żyjących, wzór wniosku o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/leczenia bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów, oraz wzór potwierdzenia wykonania zabiegu kastracji/ leczenia lub uśpienia bezdomnych kotów dostarczany przez lekarza weterynarii. Tak powinien mniej więcej wyglądać prawidłowo sporządzony program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. A co zrobiła gmina Pieniężno? Przysłała do nas program, w którym posługuje się ogólnikami, na zasadzie kopiuj – wklej z paru punktów Ustawy o ochronie zwierząt. To działanie bezsensowne, gdyż ogólne stwierdzenia dotyczące programu zawiera już sama Ustawa, a program opracowany przez gminy ma mieć charakter wykonawczy, dostosowany do konkretnych okoliczności i warunków gminy Pieniężno w każdym kolejnym…

Prosimy, przekaż 1,5% na ratowanie zwierząt
Uncategorized / 2023-01-31

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.Inspektorzy OTOZ Animals to wolontariusze, to znaczy, że nasza działalność ma cel niezarobkowy.W tamtym roku przeprowadziliśmy 174 interwencje.Podczas 13 lat naszej działalności uratowaliśmy tysiące zwierząt. Możemy to robić, tylko dzięki Waszej pomocy w postaci środków przekazanych z 1,5% podatku.Dlatego po raz kolejny prosimy Was o przekazanie swojego 1,5% podatku dla braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals. Wystarczy wpisać w formularzu PIT: KRS 0000069730Z dopiskiem NA INSPEKTORAT W BRANIEWIE Na stronie głównej możecie Państwo pobrać bezpłatny program do rozliczeń za 2022 rok.Ważne, by cel szczegółowy wpisać NA INSPEKTORAT W BRANIEWIE Możesz nas wesprzeć jednorazową wpłatą: Nasz nr konta: bank  BNP PARIBAS S.A. : 79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Olga i Piotr Puszkar pomagają zwierzętom!
Uncategorized / 2023-01-28

Z całego serca dziękujemy Państwu Oldze i Piotrowi za wsparcie podopiecznych OTOZ Animals! Doceniamy to, co zrobiliście dla niechcianych zwierząt i jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za pomoc. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze serce!

Dziękujemy klasie 4a ze S.P. nr 5 w Braniewie!
Uncategorized / 2023-01-28

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom oraz wychowawczyni klasy 4 a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, którzy przyczynili się do wsparcia zwierzaków przebywających pod opieką OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie! Dzisiaj uczniowie odwiedzili naszych podopiecznych, przynosząc ze sobą zebraną karmę. Wasze wsparcie, to wyraz dobroci serca, empatii i wrażliwości na los zwierząt. W imieniu naszych podopiecznych bardzo dziękujemy za otrzymaną karmę!

Dziękujemy Paniom Ewie Czajkowskiej i Agnieszce Jastrzębskiej
Uncategorized / 2023-01-28

Z całego serca dziękujemy Paniom Ewie Czajkowskiej i Agnieszce Jastrzębskiej za wsparcie podopiecznych OTOZ Animals. Pani Ewa odwiedziła naszych podopiecznych przekazując karmę dla kotów i psów oraz zabawki dla zwierzaków. Dziękujemy! Z całego serca dziękujemy za dary, za pomoc i serce do zwierząt!

Fake news!
Uncategorized / 2023-01-08

Fake News Z ogromną przykrością o tym piszemy. Ktoś, kto ewidentne chce nam zaszkodzić (prawdopodobnie osoby, które pociągamy do odpowiedzialności za znęcanie się nad zwierzętami), rozpowszechnia niesmaczne, nieprawdziwe informacje odnośnie kryteriów, jakimi braniewski inspektorat kierował się, podczas wysyłania przez nas świątecznych kartek do ofiarodawców 1% z podatku dochodowego. Zarzucono nam, że w tym roku wysłaliśmy kartki tylko tym, którzy przekazali jakiś limit prawdopodobnie powyżej 500 zł z 1%, reszta ofiarodawców, niestety nie dostała nic. Takie informacje rzekomo przekazujemy w rozmowach telefonicznych osobom, które do nas dzwonią i pytają, dlaczego nie dostały w tym roku kartki. Zarzuca nam się jednocześnie, ze zwierzęta nie są dla nas ważne. To odrażający Fejk. Bardzo dla nas przykry. To nie jest prawda. To zwykłe pomówienie, po pierwsze dlatego, że nikt do nas nie zadzwonił w sparwie nieotrzymanej w tym roku kartki, po drugie informacje o darczyńcach z 1% nasz inspektorat otrzymuje od Rady Krajowej OTOZ Animals, bez podania kwoty, jaką otrzymujemy od darczyńców. Nie mamy pojęcia, ile dostajemy z 1% podatku dochodowego od konkretnych osób. Nie ma więc możliwości ustalania jakiegokolwiek limitu, nigdy też nie przyszłoby nam do głowy tworzyć jakieś limity. Nie wiemy również, kto przekazał nam 1%, jeśli takiej informacji nie otrzymamy od…

Dziękujemy Panu Szymonowi!
Uncategorized / 2022-12-31

Serdecznie dziękujemy Panu Szymonowi za podarowanie karmy podopiecznym OTOZ Animals! Doceniamy Pana dobroć, otwartość na potrzeby innych i gotowość niesienia pomocy. Dzięki Pana szczodrości możemy zapewnić pełne miseczki naszym podopiecznym. Dziękujemy Panu, za otwartość na potrzeby i cierpienia zwierząt!