ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ
Uncategorized / 2021-06-20

Osoby, które nie są zorientowane na czym polegają nasze działania i ich zakres, zapraszamy do zapoznania się z postem.Ponieważ w mediach społecznościowych pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące naszych działań, po raz kolejny chcemy sprostować nieprawdziwe treści na nasz temat.Działalność Inspektorów OTOZ Animals jest wyłącznie działalnością o celach niezarobkowych. Inspektor OTOZ Animals, to jednocześnie wolontariusz, a jego praca na rzecz zwierząt jest działalnością charytatywną.Nieprawdziwe i uderzające w dobre imię naszego stowarzyszenia są podawane przez niektórych informacje, że czerpiemy z naszej działalności zyski w formie zarobku. Naszym jedynym zyskiem jest satysfakcja z pomagania zwierzętom.Poniżej przedstawiamy Państwu zakres naszych działań.Dowiecie się, że zadaniami statusowymi OTOZ Animals, nie jest wyłapywanie bezpańskich zwierząt. Są to: 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się…