LIST OTWARTY DO ZARZĄDU WSPÓLNOTY „NASZ DOM”
Interwencje / 2019-03-25

Niniejszym w imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony zwierząt OTOZ Animals wzywam zarząd spółdzielni mieszkaniowej do zadośćuczynienia dyspozycji przepisu art. 6 ust. 1 a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt:Art. 6.1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień,25 marca 2019 roku do OTOZ Animals wpłynęło zgłoszenie od pani zam. ul Wąska z informacją, że na klatce bloku w którym mieszka pojawiło się pismo wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o niedokarmianie kotów.Otóż w Polsce koty wolno żyjące są pod ochroną. Gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt mają obowiązek opiekować się kotami wolno żyjącymi, w tym je dokarmiać. Takiego obowiązku nie ma wspólnota mieszkaniowa, ale nie wolno wspólnocie mieszkaniowej szkodzić. Oznacza to, że wspólnocie mieszkaniowej nie wolno zabraniać mieszkańcom dokarmiania kotów wolno żyjących.Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do humanitarnego traktowania zwierząt, przez co należy rozumieć traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Wspólnotę mieszkaniową obejmuje zakaz znęcania nad zwierzętami (art. 6 ust.1a). Przy czym przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, które może przybierać różne formy. Pismo z prośbą o niedokarmianie kotów przez mieszkańców wspólnoty, to…