Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Braniewie

2019-07-07

31 marca 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok przeciwko właścicielce suczki, mieszkance Gminy Braniewo.
Kobieta w okresie między 01 czerwca 2018 roku a 13 października 2018 roku znęcała się nad suczką owczarka niemieckiego, w ten sposób, że przetrzymywała suczkę w niewłaściwych warunkach bytowania, na zbyt krótkim łańcuchu, bez zapewnienia jej dostępu do wody, świeżego pokarmu i codziennego ruchu, a nadto była wystawiona na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, bezpośrednio na pełnym słońcu, które zagrażały zdrowiu i życiu suczki.
Podczas rozprawy skazana poinformowała, że suczka wcześniej była psem pracującym, służyła w policji w Elblągu. Gdy przeszła na psią emeryturę, jej przewodnik przekazał suczkę skazanej. Pewnie nikt nie spodziewał się, że za wierną służbę ludziom, suczkę spotka taki los. 😞
Za znęcanie się na suczką kobieta została skazana na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres dwóch lat, zobowiązano ją do informowania, w okresie próby, kuratora o przebiegu okresu próby, orzeczono wobec niej zakaz posiadania wszelkich zwierząt domowych na okres 5 lat, zasądzono od niej na rzecz OTOZ Animals w Bojano nawiązkę w kwocie 1000 zł.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *