POSŁOWIE PRZEGŁOSOWALI NOWĄ USTAWĘ UDERZAJĄCĄ W PRZECIWNIKÓW POLOWAŃ 😡 KIEDY TO SIĘ SKOŃCZY? STOP DLA ZABIJANIA DZIKICH ZWIERZĄT DLA PRZYJEMNOŚCI!

2019-12-22

Według ustawy:
1. osobom, którym zarzuci się utrudnianie polowań grozi kara do roku więzienia, podczas gdy myśliwy niezachowujący zasad bioasekuracji, może spodziewać się jedynie kary grzywny,
2. wprowadza możliwość polowań z tłumikiem, co stanowi ogromne zagrożenie dla osób postronnych, przebywających na terenie polowania,
3. uniemożliwia wyłączenie prywatnych gruntów z polowań,
4. wprowadza możliwość zaangażowania wojska, policji lub straży granicznej w ochronę polowań
Brakuje nam słów, by skomentować tę ustawę. Brakuje słów, by skomentować zachowanie posłów.
Kierując się zasadą, że zamiast posłów, warto słuchać, mądrych i wykształconych ludzi, zdecydowaliśmy się przytoczyć cytat profesora zwyczajnego doktora hab. nauk prawnych Jarosława Warylewskiego na temat polowań :
„Myślistwo i łowiectwo faktycznie kiedyś istniało i miało rację bytu. Dzisiaj Polski Związek Łowiecki i myśliwi to mordercy zwierząt z motywów najczęściej rekreacyjnych. Dla własnej przyjemności i satysfakcji zabijają zwierzęta. Wszystkie argumenty o planowej regulacji populacji, o odstrzale osobników chorych, etc., są fałszywe, co jest oczywiste dla każdego, kto zadał sobie trochę trudu by zaznajomić się z wiedzą na ten temat. Większość społeczeństwa żyje w miastach i widok przerażonego małego (młodego) liska, zająca, czy sarny, a także ich piękno – to czysta abstrakcja sprzyjająca obojętności wobec morderców z PZŁ. Miarą człowieczeństwa jest również stosunek do zwierząt, które jak człowiek czuja i chcą żyć. Pozwólmy im na to. Pozwólmy przyrodzie na autonomiczną regulację . Inaczej będzie tak jak z wilkami i dzikami. Najpierw strzela się te pierwsze, a potem szermuje argumentem o wzroście populacji dzików, których już nie eliminują wilki. STOP dla zabijania dzikich i wolno żyjących zwierząt dla przyjemności.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *