ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY WILCZĘTA W SPRAWIE SIEDLISKA ŁABĘDZI W SŁOBITACH

2020-08-25

Jakiś czas temu otrzymaliśmy od Was zgłoszenie o zniszczonym siedlisku ptaków w miejscowości Słobity.
Razem z zaprzyjaźnionym ornitologiem zawiadomiliśmy RDOŚ, zwróciliśmy się również do UG w Wilczętach z wnioskiem o wyjaśnienie tej sprawy.
W odpowiedzi Wójt Gminy Wilczęta poinformował nas, że prace mające na celu oczyszczenie zbiornika wodnego w Słobitach wykonywane są na zlecenie Gminy Wilczęta. Zbiornik… wodny oczyszczany jest z nagromadzonego namułu oraz ścieków sanitarnych, które przez wiele lat były do niego odprowadzane przez okolicznych mieszkańców, gdyż w miejscowości nie było uregulowanej gospodarki ściekami. Gmina, aby poprawić jego walory ekologiczne, postanowiła wykonać prace zmierzające tylko do jego oczyszczenia, pozostawiając go w takim samym kształcie. Para łabędzi wraz z młodymi, podczas obniżenia poziomu wody zbiornika, faktycznie znajdowała się tam. Spowodowane było to tym, że w tamtej chwili, było to atrakcyjne miejsce do zdobycia pożywienia. Łabędzie te posiadają siedlisko na pobliskim stawie, znajdującym się w tej samej miejscowości i w sposób naturalny przemieściły się tam (dowodem nadesłana dokumentacja fotograficzna).
Gmina Wilczęta zapewnia, że podczas wykonywania prac, żadne zwierzę nie ucierpiało, a łabędzie są pod stałą obserwacją.
Po oczyszczeniu zbiornika z nagromadzonych w nim ścieków, łabędzie zyskają atrakcyjne miejsce do żerowania i tworzenia siedlisk na przyszłość z czystą wodą.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *