URZĘDNIK ODMÓWIŁ POMOCY RANNEMU ZWIERZĘCIU 😡– GMINA BRANIEWO

2021-04-06

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, organami ochrony przyrody, które zajmują się sprawami dzikich zwierząt jest m. in. wójt. Oznacza to, że władze gminy, na której terenie znajduje się zwierzę potrzebujące pomocy, mają obowiązek mu jej udzielić.
W Wielki Piątek, o godzinie 12:18 otrzymaliśmy informację, o pogryzionej, rannej sarnie, leżącej na drodze w miejscowości Józefowo na terenie Gminy Braniewo. Ponieważ w tym czasie nie mogliśmy tam podjechać, będąc na interwencji w innym miejscu, dlatego skontaktowaliśmy się z pracownikiem UG Braniewo z prośbą, żeby ustalił, czy sarna żyje. Gdyby sarna żyła, zajęlibyśmy się pomocą zwierzęciu. Pracownik UG, który odebrał telefon, odesłał nas do Rejonu Dróg, po czym rozłączył się, nie odbierając od nas kolejnych telefonów, wysyłając nam za to niepoważne smsy.
Bez pomocy gminy ustaliliśmy czy sarna żyje. Niestety, już nie żyła.
Złożyliśmy w tej sprawie skargę na pracownika UG do Wójta Gminy Braniewo oraz Rady Gminy. Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonanie zadań pracownika UG, do jakich został wyznaczony.
Takie działania rzutują na negatywny obraz Urzędu Gminy a przede wszystkim wójta.
Mamy nadzieję, że pracownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, aby już żadne ranne zwierzę, potrzebujące natychmiastowej pomocy, nie zostało pozostawione przez UG na powolną śmierć w cierpieniu.
Zdjęcie z archiwum OTOZ Animals (nie jest to zdjęcie rannej sarny)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *