Podsumowanie działań OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie w roku 2018

2019-01-08

1. Ilość przeprowadzonych interwencji: 228
2. Zwierzęta odebrane podczas interwencji : 5 psów 
3. 49 adopcji w tym: 18 psów, 30 kotów i jeden królik. 
4. Ilość złożonych zawiadomień o popełnionych przestępstwach: 19
5. 3 wyroki skazujące za znęcanie się nad zwierzętami
6. Odnaleźliśmy 45 zaginionych psów, które wróciły do swoich domów
1. W roku 2018 nasi inspektorzy przeprowadzili 228 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, to o 47 interwencji więcej niż w roku 2017. Interwencje związane były z niehumanitarnym traktowaniem psów, rannych i chorych kotów wolno żyjących, zaniedbanych koni i krów. Interwencje związane były również z dzikimi zwierzętami jak: ranne i osłabione bociany, łabędzie, gołębie, wróble, jastrzębie, jerzyki, dzięcioł, lis, nietoperze, królik, zając, sarna, kuna i jenot.
2. Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 5 psów, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli;
3. W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 19 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami 
4. Dzięki naszym interwencjom w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadły 3 wyroki skazujące za znęcanie się nad zwierzętami. 
5. Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
6. Przeprowadziliśmy akcje „ Przynieś Prezent Mikołajkowy”, „Spacer na cztery łapy”, „Akcja Karp”.
7. Wzięliśmy udział w demonstracji w Warszawie „Gdzie ta dobra zmiana” dotyczącej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.
7. Pokryliśmy koszty chipowania, odrobaczeń, odpchleń, zabezpieczenia p. kleszczom, szczepień p. chorobom i szczepień p. wściekliźnie psów przebywających pod naszą opieką, opłaciliśmy koszty leczenia, operacji i innych zabiegów i badań krwi zwierząt odebranych podczas interwencji, pokryliśmy koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów.
8. Mimo, że nie posiadamy schroniska, udało nam się znaleźć nowe domy dla 49 zwierząt, w tym dla 18 psów i 30 kotów i jednego królika. 
Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy!

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *