MIASTO NIE PODPISAŁO UMOWY NA 2019 ROK, CHRONIĄCEJ ZWIERZĘTA DZIKIE NA TERENIE BRANIEWA NIEODPOWIEDZIALNA DECYZJA URZĘDNICZKI

2019-01-11

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ktoś z Państwa zobaczy w Braniewie rannego, chorego bociana, łabędzia, dzięcioła, jerzyka, gołębia, nietoperza, jeża, zająca,  a nawet sarnę, kunę lub lisa bo i takie zgłoszenia odbieraliśmy, lub pisklę, które wypadło z gniazda, nie będziecie mogli liczyć, tak jak do tej pory na pomoc.

Do tej pory, to do nas zgłaszano wszystkie przypadki związane z dzikimi zwierzętami znalezionymi na terenie miasta. Jeden telefon i mieliście Państwo gwarancję, że dzikie zwierzę otrzyma natychmiastową pomoc. Przejęliśmy na swoje barki obowiązki miasta, bo tak naprawdę do naszych kompetencji należy wyłącznie przeprowadzanie interwencji.

Zwierzęta dzikie zawoziliśmy do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Jelonkach, położonego obecnie pomiędzy Braniewem a Młynarami. Zwierzęta te po wyleczeniu odzyskiwały wolność.

Czy podpisanie umowy miasta z ośrodkiem, wymusza na Braniewie jakieś finansowe zobowiązania? – NIE

PODPISANIE UMOWY DAJE GWARANCJĘ MIASTU, ŻE DZIKIE ZWIERZĘ ZNALEZIONE NA TERENIE BRANIEWA OTRZYMA FACHOWĄ POMOC.

Miasto płaciło ośrodkowi kwotę 200 zł od każdego przywiezionego zwierzęcia, dopiero po dostarczeniu zwierzaka do ośrodka. Zwierzęta transportowane były do ośrodka przez nas, a kiedy inspektorzy byli nieobecni, to przyjeżdżała po nie Pani Anna Kamińska prowadząca ośrodek.

Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z ośrodkiem. Dowiedzieliśmy się, że nie będą do niego przyjmowane zwierzęta dzikie z Braniewa, jeśli miasto nie podpisze umowy z ośrodkiem.

Niedługo sesja Rady Miasta. Napisaliśmy list otwarty do Radnych, bo wiemy, że niektórym z nich nie jest obojętny los zwierząt.

Poniżej przedstawiamy treść tego listu.

Szanowni Państwo Radni Miasta Braniewa,

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, zwracam się z wnioskiem o podpisanie przez gminę Miasta Braniewa, umowy z Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Jelonkach.

Nadmieniam, że organy władzy samorządowej są zobowiązane ustawami do dbania o prawidłowy stan środowiska i ochronę przyrody.

Do tej pory Gmina Miasta Braniewa współpracowała z Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji w Jelonkach, zgodnie z zawartą umową.

W roku 2018 do Ośrodka trafiły następujące zwierzęta:

  1. W lutym młode nietoperze z powodu wycinki drzew w parku przy Amfiteatrze;
  2. W lipcu 1 bocian ze złamanym skrzydłem zgłoszony przez straż pożarną, pisklęta wróbli zgłoszone przez KPP w Braniewie, 1 pisklę dzięcioła z ul. PCK, oraz 2 jerzyki;
  3. We wrześniu 1 ranna kuna znaleziona przy ul. Elbląskiej oraz pisklaki gołębi

Reasumując  z naszych informacji wynika, że w roku 2018 do Ośrodka w Jelonkach zostało zawiezionych kilkanaście zwierząt, w tym zwierzęta będące pod ścisłą ochroną gatunkową.

Samo podpisanie umowy nie zobowiązuje miasta do jakichkolwiek opłat. Opłatę miasto uiszcza w momencie, w którym dzikie zwierzę potrzebujące pomocy trafia do ośrodka.

Z informacji uzyskanych od kierującej ośrodkiem panią Anną Kamińską, wiem, że pani skarbnik UM w Braniewie, odmówiła podpisania umowy na kolejny rok z Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Jelonkach, a przecież ustawowym obowiązkiem gmin jest ochrona przyrody co określają m.in. przepisy ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, z późn. zm.2).

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *