DZIĘKUJEMY BARDZO KLIENTOM I PRACOWNIKOM NETTO W BRANIEWIE 😘
Uncategorized / 2020-08-30

Dziękujemy 😘, po raz kolejny Państwu dziękujemy z całego serca ❤️Po raz kolejny pamiętacie o zwierzakach przebywających pod opieką braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals.W piątek 28 sierpnia w sklepie NETTO w Braniewie przekazano nam 86,99 kg karmy dla zwierząt 😃…To karma zakupiona przez klientów sklepu. Dzięki Państwa dobroci brzuszki naszych podopiecznych będą pełne.❤️Wspólnie udało się zebrać 70,5 kg karmy dla psów, w tym: 48 kg karmy suchej i 22,5 kg karmy mokrej.Dla kotów udało się zebrać 16,49 kg karmy, w tym 14 kg karmy suchej i 2,49 kg karmy mokrej.Dziękujemy 😘Kochani nasi niezawodni przyjaciele, dziękujemy za pamięć, za to, że jesteście z nami ❤️Z całego serca dziękujemy klientom, pracownikom i dyrekcji sklepu NETTO w Braniewie ❤️Akcja ciągle trwa 😁

ODPOWIEDŹ WÓJTA GMINY WILCZĘTA W SPRAWIE SIEDLISKA ŁABĘDZI W SŁOBITACH
Uncategorized / 2020-08-25

Jakiś czas temu otrzymaliśmy od Was zgłoszenie o zniszczonym siedlisku ptaków w miejscowości Słobity.Razem z zaprzyjaźnionym ornitologiem zawiadomiliśmy RDOŚ, zwróciliśmy się również do UG w Wilczętach z wnioskiem o wyjaśnienie tej sprawy.W odpowiedzi Wójt Gminy Wilczęta poinformował nas, że prace mające na celu oczyszczenie zbiornika wodnego w Słobitach wykonywane są na zlecenie Gminy Wilczęta. Zbiornik… wodny oczyszczany jest z nagromadzonego namułu oraz ścieków sanitarnych, które przez wiele lat były do niego odprowadzane przez okolicznych mieszkańców, gdyż w miejscowości nie było uregulowanej gospodarki ściekami. Gmina, aby poprawić jego walory ekologiczne, postanowiła wykonać prace zmierzające tylko do jego oczyszczenia, pozostawiając go w takim samym kształcie. Para łabędzi wraz z młodymi, podczas obniżenia poziomu wody zbiornika, faktycznie znajdowała się tam. Spowodowane było to tym, że w tamtej chwili, było to atrakcyjne miejsce do zdobycia pożywienia. Łabędzie te posiadają siedlisko na pobliskim stawie, znajdującym się w tej samej miejscowości i w sposób naturalny przemieściły się tam (dowodem nadesłana dokumentacja fotograficzna).Gmina Wilczęta zapewnia, że podczas wykonywania prac, żadne zwierzę nie ucierpiało, a łabędzie są pod stałą obserwacją.Po oczyszczeniu zbiornika z nagromadzonych w nim ścieków, łabędzie zyskają atrakcyjne miejsce do żerowania i tworzenia siedlisk na przyszłość z czystą wodą.

Na zlecenie Urzędu Gminy w Wilczętach zniszczyli siedlisko ptaków w miejscowości Słobity
Interwencje / 2020-08-05

Gmina Wilczęta wypompowuje wodę ze zbiornika wodnego w Słobitach, a tam są młode łabędzie. Co z nimi się stanie? Taką wiadomość telefoniczną odebraliśmy dzisiaj przed godzina 16:00. Niestety dzisiaj o tej godzinie w UG nikogo już nie było, prace przy zbiorniku również przerwano. Dowiedzieliśmy się, że Gmina Wilczęta pozyskała środki unijne na odmulanie zbiornika przeciwpożarowego. Dowiedzieliśmy się również, że Nadleśnictwo Młynary zgłosiło do Starostwa Powiatowego w Braniewie odmulanie zbiornika w Słobitach. Tylko, czy Gmina Wilczęta posiada zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedliska ptaków? W dodatku w okresie lęgowym, gdy w zbiorniku są nie tylko łabędzie dorosłe, ale również młode, które jeszcze nie latają. Gmina przed przystąpieniem do prac odmulania zbiornika, powinna była zrobić jego inwentaryzację przyrodniczą. Na zdjęciach widać, że zbiornik porasta trzcina i pałka wodna, że jest siedliskiem łabędzi i prawdopodobnie innych ptaków. Czy zostało to zrobione? Na chwilę obecną, wspólnie z zaprzyjaźnionym ornitologiem zawiadomiliśmy o zniszczonym siedlisku RDOŚ w Olsztynie oraz policję. Jutro będziemy się również kontaktować z Urzędem Gminy w Wilczętach.