Podsumowanie roku 2020
Uncategorized / 7 stycznia, 2021

Podsumowanie działań OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie w roku 2020 Mimo pandemii i związanych z tym utrudnień i zagrożeń nie zrezygnowaliśmy z ratowania zwierząt. Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie naszych działań. 1. Ilość przeprowadzonych interwencji: 176 interwencji 2. Zwierzęta odebrane podczas interwencji: 6 psy 3. 31 adopcji w tym: 14 psów, 17 kotów 4. Ilość złożonych zawiadomień o popełnionych przestępstwach: trzy 5. 1 wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami 6. Odnaleźliśmy 29 zaginionych zwierząt, które po zabezpieczeniu wróciły do swoich domów w tym 27 psów i 2 koty 1. W roku 2020, mimo panującej pandemii nasz Inspektorat przeprowadził 176 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Interwencje związane były z porzuconymi psami, rannymi lub chorymi zwierzętami wymagającymi natychmiastowej pomocy, zwierzętami trzymanymi w niehumanitarnych warunkach, nad którymi właściciele się znęcali, rannymi i chorymi dzikimi ptakami (szczygieł, bażant, jastrząb, sowy, żuraw, bociany, kawki, jaskółki, kaczki, gołębie), rannymi dzikimi zwierzętami (młode koziołki, sarny, zając), tworzeniem nielegalnych nęcisk przez myśliwych, zwierzętami gospodarskimi trzymanymi w nieodpowiednich warunkach. 2. Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 6 psów, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli. 3. W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 3 zawiadomienia o podejrzeniu…