WYROK NAKAZOWY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM
Interwencje / 23 maja, 2019

16 maja 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok za znęcanie się nad psem.Oskarżoną mieszkankę Gminy Lelkowo, właścicielkę psa w typie owczarka niemieckiego uznano winną znęcania się nad psem. Kobieta przetrzymywała psa w niewłaściwych warunkach bytowania, bez zapewnienia psu stałego dostępu do wody, świeżego pokarmu, codziennego ruchu i opieki weterynaryjnej, a nadto w styczniu 2019 roku pies wystawiony był bezpośrednio na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas panowania niskich temperatur, które zagrażały jego życiu i zdrowiu, w wyniku czego doszło do pogorszenia jego stanu zdrowia a w konsekwencji konieczności poddania go zabiegowi eutanazji.Oskarżona została ukarana grzywną w wysokości 800 zł, orzeczono również wobec niej nawiązkę w wysokości 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.