SĄD NAJWYŻSZY POSTANOWIŁ ODDALIĆ KASACJĘ OBROŃCY STEFANA D.
Interwencje / 2020-04-14

Stefan D. obywatel Niemiec, latami znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad swoimi zwierzętami przebywającymi w podbraniewskim Cielętniku. Po interwencjach OTOZ Animals i odebraniu mu przez inspektorów zwierząt, w marcu 2018 r. Stefan D. został skazany przez Sąd Rejonowy w Braniewie na karę 2 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten zapadł, jako kara za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, ukarano go również za kradzieże, fałszowanie paszportu konia i posiadanie amunicji bez zezwolenia. Od tego wyroku obrońcy Stefana D. wnieśli apelację do Sądu Okręgowego w Elblągu. Sąd Okręgowy w Elblągu podtrzymał jednak wyrok Sądu Rejonowego w Braniewie.Stefan D. nie dał za wygraną. Jego obrońca wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu.11 lutego 2020 roku Sąd Najwyższy postanowił oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną.Stefan D. nie chciał trafić do polskiego więzienia. 23 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Elblągu zwrócił się do Bundesamt für Justiz (Federalnego Biura Sprawiedliwości) o przejęcie wykonania na terenie Niemiec orzeczonej w stosunku do Stefana D. kary.