SMUTNA WIADOMOŚĆ Z BRANIEWA DLA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT 😞
Uncategorized / 2019-08-22

24 maja 2019 roku Burmistrz Braniewa uchylił zarządzenie w w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 😞 Taki zakaz obowiązywał w naszym mieście od 2016 roku, odpowiednie zarządzenie wydała ówczesna burmistrz pani Monika Trzcińska. Byliśmy pierwszym miastem na Warmii, które dołączyło do chlubnego grona innych miast, wprowadzających zakaz występów cyrków z udziałem zwierząt. Dzisiaj udało nam się porozmawiać z Panią Anną Kapusto Zastępcą Burmistrza. Dowiedzieliśmy się, że pod koniec maja tego roku, jeden z objazdowych cyrków z udziałem zwierząt zwrócił się do UM z prośbą o wydanie zgody na występy na terenie miejskim, a dokładnie na Placu Strażackim. Mimo uchylonego zakazu, zgody takiej jednak miasto nie wydało.Jutro dostarczymy do UM pismo z zapytaniem o powody decyzji Pana Burmistrza. Odpowiedź przedstawimy Państwu.Poniżej przedstawiamy List Otwarty do Burmistrza Miasta Braniewa:„Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza Braniewa o udostępnienie informacji publicznej zarządzenia nr 96/2019 z dnia 24.05.2019 r. oraz o wyjaśnienie z jakiego powodu Burmistrz Braniewa podjął decyzję o uchyleniu zarządzenia w sprawie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Prosimy o odpowiedź, dlaczego burmistrz daje pozwolenie na organizowanie w naszym mieście niehumanitarnych spektakli cyrkowych, opierających się…