Już czwarty miesiąc czekamy na odpowiedź z Prokuratury w sprawie byłego już dyrektora ZGK

2023-03-18

3 listopada 2022 r. OTOZ Animals złożyło do Prokuratury Okręgowej w Elblągu wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Dlaczego?

Bo Prokuratura Rejonowa w Ostródzie umorzyła prowadzone jakiś czas temu postępowanie przygotowawcze, w sprawie dyrektora ZGK Andrzeja Karpińskiego i burmistrza Braniewa. Prokuratura w Ostródzie prowadziła je po naszym zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora ZGK Andrzeja Karpińskiego, polegającego na tym, że działając jako funkcjonariusz publiczny, będąc zobowiązany do administrowania ogrodem botanicznym oraz do zajmowania się sprawami majątkowymi gminy Miasta Braniewa – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie, pozbywając się zwierząt z byłego ZOO, nie dopełnił obowiązku zapewnienia humanitarnego traktowania tych zwierząt, a także obowiązku należytego wykorzystania mienia sprzedając wymienione zwierzęta poniżej ich wartości rynkowej, czym działał na szkodę interesu publicznego. Zawiadomiliśmy również prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Braniewa, polegającego na niedopełnieniu obowiązku.

11 listopada 2022 otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, że nasz Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Braniewie celem rozpoznania i nadania stosownego biegu.

Ponieważ bardzo długo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi,14 marca 2023 r. skontaktowaliśmy się z Prokuraturą Rejonową w Braniewie.

I co się okazało?

Nasz wniosek nie dotarł do Prokuratury Rejonowej w Braniewie!

Tylko dzięki uprzejmości pracowników Prokuratury Rejonowej w Braniewie dowiedzieliśmy się, że Prokuratura Okręgowa w Elblągu przysłała nam pismo, w którym pomyłkowo poinformowała nas, iż wniosek został przesłany do Prokuratury Rejonowej w Braniewie. Tak naprawdę nasz wniosek został przesłany do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie, o czym dowiedzieliśmy się 15 marca 2023 r.

Dlaczego nasz wniosek trafił do Ostródy, która przecież umorzyła postępowanie? Nie rozumiemy tego.

A zwierzęta?

Dwa konie kuce, których dyrektorowi ZGK nie wolno było wprowadzać do obrotu, ponieważ nie były zaczipowane ani nie posiadały paszportów, lama, 5 kóz, bażant, perliczki? Ich los wciąż nie jest znany.

Jedno jest pewne. Nie ma i nie było ich u mężczyzny, który je kupił od miasta. Mało tego, mężczyzna ten został skazany za znęcanie się nad zwierzętami.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *